-       Доброго дня, шановні слухачі. З нами у студії заступник голови дисциплінарно-кваліфікаційної комісії адвокатури Закарпатської області, голова дисциплінарної палати цієї комісії Гончаров Валентин Вікторович.

-       Доброго дня.

-       Доброго дня, Валентине Вікторовичу. У зв’язку із постійним зростанням останнім часом ролі адвокатури у правовому полі України, громадяни усе частіше зустрічаються з випадками не доброчесності адвокатів по відношенню до своїх клієнтів, які їм довірилися. Поряд з цим фіксується збільшення частоти випадків притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів за недотримання адвокатської етики, норм матеріального і процесуального права України, аж до позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю. Зокрема на останньому засіданні Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України було розглянуто понад 30 скарг на рішення регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів. Крім того до нас досить часто надходять скарги від наших слухачів про відверто недобросовісну поведінку адвокатів. Когорта адвокатів Закарпатської області, на наш погляд, є однією з найбільш згуртованих, цілісних та дисциплінованих. Однак, незважаючи на це, окремі адвокати все ж таки допускають порушення адвокатської етики та норм чинного законодавства у своїй професійній діяльності, про що свідчать непоодинокі скарги до відповідних інстанцій. Отже, Валентин Вікторович, розкажіть, будь-ласка, з якими проблемами стикаєтеся, та скільки випадків притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів було за останні 5 років?

-       Дякую, дякую, що запросили. Ви окреслили певне питання, воно є об’єднане, але я постараюся лаконічно, в контексті конкретних даних, які вас цікавлять, ну і наших слухачів. Значить, з якими проблемами зіштовхнулась дисциплінарно-кваліфікаційна комісія адвокатури Закарпатської області, зокрема дисциплінарна палата. Значить, як такої проблеми немає. Лише єдине були певні складнощі на етапі формування цієї палати уже після прийняття нового Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», це відбулось в 2012 році. Законодавцем була передбачена уже в цьому законі більш детальна регламентація саме дисциплінарного провадження, яке здійснюється відносно адвокатів. Якщо раніше попередній закон не містив такої регламентації, то новий закон уже містить більш детальну регламентацію такого провадження, і у нас були певні труднощі на першому етапі, тому що це було нове, і ми започатковували, ми самі старалися, члени дисциплінарної палати за підтримки керівництва кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури нашої області, ми намагалися запровадити нові підходи, нові методи, напрацьовували документи щодо дисциплінарного провадження відносно адвокатів. Наразі уже все практично стало на свої місця, дисциплінарна палата, зокрема, нормально працює, є вже певна практика в нас, ми аналізуємо цю практику, і велику допомогу нам ще в цьому надають і наші органи адвокатського самоврядування вищого рівня, зокрема Рада адвокатів України і Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Коротко щодо самих дисциплінарних проваджень. Хочу сказати, що по новому Закону, я буду казати в подальшому профільному Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», законодавець передбачив певні етапи дисциплінарного провадження. Перший етап, це отримання, реєстрація заяви (скарги) особи, яка ініціює питання про дисциплінарну відповідальність адвоката. Я зразу скажу, що цей же закон передбачає, що будь-яка особа може звернутися зі скаргою на адвоката, якій відомо про вчинення цим адвокатом дисциплінарного проступку. Другий етап, це передання скарги на перевірку відповідному члену дисциплінарної палати. Така перевірка по закону не повинна перевищувати 30 днів. Наступний етап, це вже третій етап – прийняття рішення дисциплінарною палатою на її засіданні за результатами перевірки. Це може бути одне з двох рішень: або порушення дисциплінарної справи, або відмова в порушенні дисциплінарної справи. Адвокат, член палати, який проводить перевірку, складає довідку, складає проект рішення і дисциплінарна палата погоджується чи не погоджується. І заключний етап дисциплінарного провадження, це, якщо приймається рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката, це завершальна стадія дисциплінарного провадження на рівні нашої КДК, регіональної. Якщо ми порушуємо дисциплінарну справу, вірніше палата, то наступним етапом є вже розгляд самої дисциплінарної справи порушеної, який також не повинен перевищувати 30 днів, і приймається рішення. Також одне з двох: або притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності з накладенням відповідного дисциплінарного стягнення, або закриття дисциплінарної справи. Значить будь-яке рішення дисциплінарної палати на будь-якому етапі, чи це про порушення дисциплінарної справи, чи про відмову в цьому, чи в подальшому вже за результатами розгляду закриття дисциплінарної справи чи притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності із застосуванням стягнення, значить любе це рішення може бути оскаржене не тільки адвокатом, але й особою, яка ініціювала питання про його дисциплінарну відповідальність. Це мається на увазі заявник або скаржник. Такі рішення підлягають оскарженню протягом 30 днів і на вибір сторони дисциплінарного провадження, це адвокат або скаржник, або до Вищої дисциплінарно-кваліфікаційної комісії адвокатури, або до відповідного суду.  Чи є в нас проблеми, чи є складнощі, я сказав, що вони були спочатку.

-       Які основні порушення ставали підставою для притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності?

-       Ви знаєте, спочатку,  у певні етапи діяльності дисциплінарної палати нинішньої каденції було таке явище, що як правило йшли скарги на вчинення адвокатом певного виду порушення або закону або Правил адвокатської етики. До прикладу, коли почала працювати дисциплінарна палата нашої КДК уже за новим законом, профільним, дуже багато було звернень, скарг щодо неналежного виконання адвокатом своїх обов’язків по наданню клієнту правової допомоги, але що цікаво, що в більшості випадків ставилось питання не про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, що є компетенцією дисциплінарної палати, а скаржники, заявники ставили питання про зобов’язання адвоката повернути сплачений йому гонорар, або повернути йому документи, які вони передали для того, щоб адвокат належним чином надавав їм правову допомогу або захищав в кримінальному провадженні, або здійснював представництво у цивільних справах, адміністративних чи господарських. Після того, як ми приймали рішення і відмовляли в порушенні дисциплінарних справ, тому що це не повноваження дисциплінарної палати вирішувати такі питання як повернення гонорару або документів, трошки змінилась форма і характер скарг і звернень. Останнім часом дуже почастішали звернення не фізичних осіб-громадян клієнтів адвокатів, а звернення судів і органів прокуратури щодо неналежного виконання адвокатом своїх обов’язків, і найчастіше це щодо нез’явлення без поважних причин і не повідомлення суду у судових засідання по справах, що зумовлює зволікання розгляду, постійне відкладання справ і таке інше. Органи досудового слідства, це органи прокуратури, поліції звертаються, що адвокати зловживають своїми правами, тривалий час не хочуть знайомитись з матеріалами кримінальних проваджень, також затягують передачу обвинувальних актів та інших матеріалів до суду. Тобто така зараз категорія звернень щодо поведінки адвокатів. Ще такий момент, один період у нас було протягом 2015-2016 років, дуже була велика кількість звернень Ради адвокатів Закарпатської області, це ще один орган адвокатського самоврядування, який по новому профільному закону діє в кожному регіоні, за невиконання адвокатом обов’язку, передбаченого законом, по сплаті щорічних внесків на забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування, тому що органам адвокатського самоврядування для того, щоб вони нормально функціонували, необхідні канцелярські товари, питання приміщення оренди, телекомунікаційні послуги, зв'язок, інтернет і таке інше, це ж і питання оподаткування, і бухгалтер, якому потрібно сплачувати заробітну плату, і звісно тому законодавець і передбачив щорічний внесок на забезпечення діяльності. Ну його розмір і порядок сплати встановлюють спеціальним нормативним документом, який затверджує Рада адвокатів України, і це є обов’язок, який передбачений законом для кожного адвоката, і значна кількість адвокатів не виконували цього обов’язку. Так раніше було, ще при старому законі взагалі не передбачалось ніяких внесків, і тільки Рада адвокатів може ініціювати. І було біля 50 проваджень у нас, якраз це дуже великий був об’єм, це 2015-2016 рік, що ми розглядали звернення щодо несплати внесків. Я вам скажу, що була певна кількість рішень, що ми накладали стягнення на адвокатів за невиконання цього обов’язку законодавчого, але ще нікого не позбавили права на зайняття адвокатською діяльністю саме за таке порушення.

-       Зрозуміло, основна причина це непрофесійність і недобросовісність, так сказати.

-       Да, да, це недобросовісність і неналежне надання правової допомоги клієнту.

-       Добре, а чи мали місце випадки повторного притягнення одного і того самого адвоката до дисциплінарної відповідальності, а також позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю у Закарпатській КДК протягом останніх років?

-       Так, звісно, були. Були і є адвокати, які декілька разів притягалися до дисциплінарної відповідальності за певні порушення, за порушення вимог закону та за порушення Правил адвокатської етики.

-       Можливо розкажете детальніше про підстави притягнення до відповідальності та позбавлення свідоцтва адвоката Машкаринець О.А.? Ми знаємо, що був такий випадок.

-       Так, були у нас дисциплінарні справи відносно цього адвоката, і не одна. Є певні рішення про накладення стягнення, але я б не хотів їх коментувати, тому що на даний час такі рішення дисциплінарної палати нашої комісії оскаржені даним адвокатом до суду і остаточну крапку у даному спорі буде ставити суд.

-       Тоді таке питання, чи надходили до вас чи інших членів Закарпатської КДК усні чи письмові скарги клієнтів на дії                   Машкаринець О.А., оскільки повторне притягнення до дисциплінарної відповідальності протягом декількох років адвоката свідчить про низький рівень можливо правової культури адвоката та системи моральних цінностей? Чи були самі скарги?

-       Я повторюся, що дисциплінарна палата не має права самостійно запроваджувати дисциплінарні провадження щодо адвоката, повинно бути відповідне звернення або скарга, від будь-кого, кому відомо про вчинення адвокатом дисциплінарного проступку, або навіть якщо особа вважає, що адвокат вчинив дисциплінарний проступок. Звісно що, дисциплінарні справи і дисциплінарні провадження порушувались відносно адвокатів, і зокрема відносно адвоката Машкаринець також за відповідно чиїмось зверненнями і скаргами.

-       Ну це вже зараз повторне буде?

-       І коли вже будуть прийняті остаточні рішення, які наберуть законної сили. Ні, зараз є оскарження двох наших рішень даним адвокатом, було відкрито провадження у двох справах, але в подальшому ці провадження були об’єднані в одне провадження, тобто є одна справа по двом рішенням дисциплінарної палати. Це є різні рішення з різними видами застосування стягнення по різних обставинах, по різних фактах.

-       А в даному випадку які були порушення, на підставі яких ви діяли, щоб зорієнтувати слухачів?

-       Це було здійснення даним адвокатом адвокатської діяльності у той період, коли право на зайняття адвокатською діяльністю даного адвоката було зупинено. Закон «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» говорить, що під час зупинення права адвоката на адвокатську діяльність або припинення взагалі, в разі позбавлення, зокрема в порядку дисциплінарного провадження, адвокат не має права здійснювати адвокатську діяльність. Це логічно, так із тексту випливає. Натомість під час зупинення права даного адвокату вона продовжувала здійснювати адвокатську діяльність. Звісно є місце невиконання рішення органу адвокатського самоврядування, що є порушенням вимог закону, в законі «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» є норма, яка чітко про це говорить, що не можна займатись. Порушення закону і порушення правил адвокатської діяльності, сам закон, 34 стаття передбачає, що це є дисциплінарним проступком і є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

-       Ну була скарга на яку ви діяли, на яку ви відреагували?

-       Звісно, звісно.

-       Потім було ваше рішення про призупинення діяльності, адвокат проігнорувала, і продовжувала вести цю адвокатську діяльність.

-       Так, було перше звернення, було перше подання Ради адвокатів про несплату адвокатом щорічних внесків на забезпечення діяльності. З цього почалося, було прийнято рішення про зупинення адвокатської діяльності на певний період, у цей період продовжувалось, це було знов звернення, була скарга особи з цього приводу, також було дисциплінарне провадження, була справа порушена, було стягнення. І так стягнення, за стягненням, я хочу пояснити, що за загальним правилом, яке передбачене законодавством щодо дисциплінарної відповідальності, це і Кодекс законів про працю передбачає, це і дисциплінарні статути там певних категорій працівників, що дисциплінарне стягнення протягом року, якщо особа не вчинила іншого, то воно автоматично погашається. Вважається особа такою, що не притягувалась до дисциплінарної відповідальності. Ну на жаль, у випадку з даним адвокатом, за якого ви питаєте, ці всі діяння вчинялись протягом одного року, і тому кожен раз, приймаючи більш суворе покарання, тобто накладаючи більш суворий вид стягнення, враховувалось, що поведінка адвоката, тобто те, що адвокат надалі продовжував ігнорувати наші рішення, не зробив певних висновків, так на нашу думку і тому…

-       Це стало причиною для повторного притягнення?

-       І ще повторного, і в подальшому, тобто, розумієте. Я хочу сказати в цьому контексті, що закон передбачає три види стягнень дисциплінарних, які може накладати дисциплінарна палата, ну КДК в особі дисциплінарної палати. Це є попередження, це є зупинення права адвоката на зайняття адвокатською діяльністю від 1 місяця до 12 місяців, це вже в залежності від конкретних обставин, може бути 3, 4 місяці і так далі, це вже вирішує палата, там пропонують, які види стягнень. І самий суворий вид стягнень це взагалі позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, що зумовлює в подальшому анулювання свідоцтва і виключення адвоката з Єдиного реєстру адвокатів України, який ведеться на офіційному рівні. До речі для слухачів така порада чи рекомендація, що ми рекомендуємо правоохоронним органам, судам наявність у адвоката повноважень здійснювати адвокатську діяльність, тому що є сайт Національної асоціації адвокатури України. На цьому сайті ведеться Єдиний реєстр адвокатів України. Цей сайт і цей реєстр він є безкоштовним і загальнодоступним. Люба особа може зайти на цей сайт, у цей реєстр і відкрити профайл будь-якого адвоката в Україні, якщо він звичайно подав відомості, там є певна процедура, і його відомості внесли у цей Єдиний реєстр. Там є у цьому профайлі певні його реквізити: прізвище, ім’я, по батькові, номер свідоцтва, дата видачі рішення, адреса робоча, адреса домашня, засоби зв’язку і таке інше. І є спеціальна графа у профайлі «Інформація про зупинення чи припинення діяльності адвоката». Ось якщо адвокат притягався до відповідальності у вигляді зупинення чи позбавлення, або він за власною ініціативою, бо передбачено, що адвокат може сам собі зупинити на певний період, а потім відновити свою діяльність, то в цій графі все буде видно. Ми рекомендували, бо у нас навіть були випадки, коли звертались правоохоронні органи, що адвокати приховували факт, що вони, ну це більше стосується кримінальних проваджень, тому що там право приймати участь як захисником, як і представником потерпілого, може тільки адвокат. І бували випадки, до нас звертались певні структури правоохоронні в Ужгороді із запитами, чи не зупинено право на зайняття, чи не позбавлений, тому що тоді наступають певні наслідки. Тобто якщо адвокат не мав права надавати адвокатські послуги і здійснювати адвокатську діяльність, виникає запитання, чи було у підозрюваного забезпечено право на належний захист, а це потім може потягнути скасування будь-якого вироку у справі, розумієте, це дуже серйозні наслідки. І ми рекомендували, і до нас із запитами звертались, чи такий адвокат зупинений, чи позбавлений. І ми всім відписували листи, що рекомендуємо вам звертатись на такий то сайт, дали посил, і самі перевіряйте, тому що ми не зобов’язані по кожному адвокату давати, бо ми не знаємо по цілій області де адвокат здійснює свою адвокатську діяльність, в  яку він справу вступив. Це неможливо відстежити, розумієте?

-       Ну цю інформацію на сайт вносить ваша КДК.

-       Цю інформацію вносить не КДК, а якраз Рада адвокатів регіону, так. А ведеться це все на рівні Києва.

-       Як реагують адвокати на притягнення їх до відповідальності? Чи мали місце випадки оскарження рішень Закарпатської КДК до Вищої КДК адвокатури України, а також у судовому порядку?

-       Знаєте, тут, ну як реагують адвокати? Адвокати по різному реагують на рішення по дисциплінарних справах і по дисциплінарних провадженнях. Є такі випадки, і не поодинокі, що оскаржують рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності. Є випадки, що ще тільки на стадії, тільки порушили справу дисциплінарну, вже і рішення про порушення, не дочекавшись розгляду справи і прийняття рішення, уже оскаржували рішення про порушення дисциплінарної справи деякі адвокати, або якщо рішення про відмову в порушенні справи, і деякі скаржники. Тут не тільки адвокати певним чином реагують на прийняті дисциплінарною палатою рішення, а й скаржники також. Вони мають право оскаржувати. І я можу сказати, що наші рішення оскаржують, є багато випадків, що оскаржують і скаржники, заявники. Ну вони переважно оскаржують до Вищої дисциплінарно-кваліфікаційної комісії адвокатури. Як мені видається, одна причина в тому, що там не потрібно сплачувати судові збори. Це просто подається скарга. А для того, щоб звернутися в суд, по перше, на мій погляд, треба фахово готувати позовну заяву, відповідний позов, сплачувати судовий збір і, напевне, також треба наймати фахівця у галузі юриспруденції, права, щоб підготував належним чином, а це також кошти. А от у Вищу дисциплінарно-кваліфікаційну комісію адвокатури скаргу можна подати у більш довільній формі і безкоштовно, тому, розумієте, скаржники, заявники, як правило подають до Вищої дисциплінарно-кваліфікаційної комісії скарги на наші рішення. Ну адвокати, вони в більшості випадків в суд ідуть. Вони є фахівці у цій сфері. Їм не треба когось наймати для таких речей.

-       Скільки на даний час справ перебуває на розгляді в судових інстанціях за позовами адвокатів на рішення Закарпатської КДК про притягнення до дисциплінарної відповідальності? Який стан розгляду таких справ?

-       На даний час уже, певний був період, що було більше справ судових, пов’язаних з діяльністю дисциплінарної палати КДК і прийнятих рішень у дисциплінарних справах і дисциплінарних провадженнях. На даний час є така втішна тенденція, що вже менше, та на даний час близько трьох справ. Це от справа, про яку ви мене питали, що в суді, їх там було дві, але їх об’єднали в одну, і є ще дві справи, які розглядаються. Ця справа об’єднана і розглядається по першій інстанції, судом першої інстанції. Дві інші справи уже перебувають в Києві на розгляді судів касаційної інстанції, одна, перепрошую, на рівні касаційної інстанції, після повернення з Верховного суду, бо там рішення переглядалося, касувалося і повернулося у Вищий адміністративний суд. На жаль, ми не маємо зараз інформації і повідомлення про рух справи і на коли вона призначена. А інша справа, це також в Києві, але на рівні першої інстанції. Адвокат, яка практикує у м. Києві, але зареєстроване її робоче місце, у Реєстрі зазначено Закарпатська область, то звісно ми розглядали зараз, десь буквально місяць тому. Суд залишив її позов без розгляду через повторну неявку. Поки що на такій стадії.

-       Таким чином ми можемо констатувати, що Машкаринець О.А. є найсерйознішим порушником норм Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

-       Щодо порушень, я не знаю, я також не можу назвати її злісним порушником, тому що кожен по різному відноситься до своїх обов’язків адвоката, розумієте. Якщо це її позиція – я вважаю, що це можна не виконувати, я вважаю, що цей… - ну з будь-якою позицією треба рахуватись. Якщо це її позиція, це не є найбільш злісне порушення.

-       А люди звертаються до адвокатів і довіряють їм, і від діяльності адвокатів залежить життя людини.

-       Ну ви розумієте, у ситуації з даним конкретним адвокатом, тут ситуація, що більше не клієнти страждають, тут не можна сказати, що від певної поведінки страждають клієнти, тут саме порушення правил адвокатської етики і закону нашого профільного, саме яке стосується більше взаємовідносин між даним адвокатом та органами адвокатського самоврядування. Це, по перше, несплата щорічних внесків. Клієнт, в тому числі і її, до цих процесів відношення не має, і до тих взаємовідносин. Це чисто взаємовідносини адвоката і органів адвокатського самоврядування, платить вона внески, чи не платить. Чи це просто недбалість, чи принципова позиція, це вже я не можу за кожного адвоката говорити, але сам факт. Розумієте, тут… Я розумію, ви хочете почути, чи якимось чином це впливає. Я думаю, що це не впливає великим чином на якісь права клієнта даного адвоката. Те, що вона здійснює представництво і захист інтересів у час, коли зупинена, десь є певні моменти, але наскільки я пригадую, по тих справах, що ми розглядали, дисциплінарна палата, то там мені здається немає таких негативних наслідків. Просто чому таке рішення. Я просто хочу сказати – систематичність, систематичність порушень правил адвокатської етики і вимог закону. І тому дисциплінарна палата прийшла до такого рішення. Дисциплінарна палата це не просто один-два чоловіки, це не голова, секретар, це не голова КДК. В дисциплінарній палаті налічується 11 членів. І повірте мені, коли приймаються рішення дисциплінарною палатою, то не всі одностайно, як правило, голосують. Є різні думки, хтось погоджується, хтось так, хтось так голосує, тому…

-       Зрозуміло. І наостанок, Валентин Вікторович, порадьте, будь ласка, нашим слухачам, як правильно вибрати добросовісного адвоката і на що потрібно звертати увагу в першу чергу, щоб не бути обманутими особами, подібними до описаної Вами Машкаринець О.А.

-       Ви знаєте, я перед тим, коли на попереднє запитання щодо рекомендації, що заходити на оцей сайт…

-       Це одна з рекомендацій. Найголовніша.

-       Так. А на що в профайлі звертати увагу, я казав. Графа «Позбавлявся чи зупинялась діяльність». Якщо там пусто, то значить адвокат, так би мовити, був добросовісний, будемо так казати. Щодо професійного рівня, значить треба звертати увагу на дату видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, там дата видачі, рішення, на підставі якого свідоцтво видане. Тобто зрозуміло, що, наприклад, свідоцтво видавалося, у мене припустимо на підставі рішення 1994 року, є 1993, є 1995. Тобто, чим пізніше, значить це свідчить про що, що у адвоката дуже великий стаж діяльності у сфері адвокатури, у сфері юриспруденції. Звісно, що чим більше стаж, ну як правило, чим більший стаж, тим більший досвід у адвоката. Я би говорив такими критеріями. Але я не можу, по перше, це суперечить правилам адвокатської етики, яких ми всі повинні дотримуватись. Я не маю права і не вповноважений і це є неетично коментувати рівень якогось адвоката, це неправильно. Кожен адвокат вважає, що він правий, він має певні знання, він має певну освіту, він здав кваліфікаційний іспит вже в кваліфікаційній палаті нашої КДК, раз йому видали свідоцтво про здачу цього кваліфікаційного іспиту, значить він достойний бути адвокатом. А щодо критеріїв, на що просто звертати увагу, то я от сказав, це по перше, як правило, не позбавлявся, не зупинялась діяльність, і от досвід, стаж. І поради сусідів, знайомих, родичів, бо люди звертались і можуть сказати, що був такий адвокат у мене, таке прийняли рішення, задоволені чи незадоволені. Ну от.

-       Дякую за розмову. Нагадаю, що у нас в студії був заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області – голова дисциплінарної палати цієї комісії Гончаров Валентин Вікторович.

-       Дякую. Я прошу вибачення. Користуючись нагодою, я би хотів привітати всіх колег своїх адвокатів з наступаючим святом – Днем юриста, який буде 8 жовтня, і побажати їм всім здоров’я, творчої наснаги, професійних здобутків і принциповості у своїй діяльності, бо це дуже важливо. Дякую.

-       Дякую.