Ескроу-рахунки дозволяють сторонам угоди розміщувати кошти в банку до моменту остаточного виконання зобов'язань. 
У випадку, коли банк виступає ескроу-агентом, одна сторона передає йому гроші або цінності до того часу, коли інша сторона виконає всі свої зобов’язання. Після цього ескроу-агент передає раніше депоновані йому кошти стороні, що виконала свої зобов’язання. В іншому випадку цінності повертають стороні угоди, яка їх розмістила. 
Ескроу-агент виступає повіреним одночасно для кожної сторони угоди - незалежною особою, яка не має власного інтересу в угоді.