Рішення спрямоване на забезпечення ефективного використання бюджетних коштів в процесі розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахунках. Передбачається, що розміщення бюджетних коштів на рахунках в іноземній валюті посилить ефективність їх використання з урахуванням прогнозованої потреби у валюті, стану платіжного балансу, дефіциту бюджету, мінімізації ризиків курсових коливань.